Anket Web Sitemizi Beğendinizmi?
BASIN AÇIKLAMASI

BASIN AÇIKLAMASI

 

Son günlerde basında yer alan zihinsel engellilerin istismarına yönelik haberleri derin üzüntü ve kaygıyla izlemekteyiz. Bu sorunu iki zihinsel engelli genç annesi olarak derinden yaşamam nedeniyle, ileriye yönelik kaygılarımızın ne denli haklı olduğunun bir göstergesi olması üzüntü vericidir. Ancak Nevşehir dernek başkanımla yaptığımız görüşmeler ve kendisinin de açıklamaları sonucunda görüntülerin 3 yıl öncesine ait olması ve koşulların değiştirilmiş olması az da olsa yüreğimize su serpmiştir.

 

Ülkemizin neresinde olursa olsun evlatlarımızın, ileri yaş zihinsel engellilerimizin uğradığı yanlış davranışların takipçisi olmayı görev edinen Federasyonumuz yıllardır her platformda bakım ücretleri ve uygulamaları ile ilgili aksaklıkları ilgili birimlere bildirmiştir. Zihin engellilerin üzerinden rant peşinde koşanların iştahını kabartan iki asgari ücret tutarındaki bakım ücreti tıpkı Özel Eğitime ödenen ücretlerdeki yolsuzluklar ve sahtecilik yapanlar gibi yeni bir kazanç kapısı açmıştır. İşlerini devletin tüzük ve yönetmeliklerine uygun ve de sevgi ve şefkatle yapan kurumları tenzih ediyoruz. Ancak, diğerlerinin de mutlaka cezalandırılması ve ruhsatlarının iptali gerekir diye düşünmekteyiz.

 

Devletimiz zihinsel engellilerin eğitimine ve bakımına ciddi ölçüde ödeme yapmaktadır. Ancak bu ücretlerin engellinin yaşamına ne denli yansıdığı tartışılmalıdır. Zira Federasyon olarak yaptığımız araştırmalar ve gözlemlerimiz bu ücretlerin yerini bulmadığı yönündedir. Ailelerin güçlendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve aile temelli bir bakımın benimsenmesi en doğru olanı olsa da, bu kurumlara mutlaka gereksinim vardır ve var olacaktır. Bu nedenle denetimlerinin aksatılmadan yapılması ve aksaklığı görülenlerin vatandaşlık görevi gereği yetkililere bildirilmesi gerekmektedir.

 

 Engellilerimizin hakları, kazanımları yaşam kalitelerinin arttırılmasına yönelik çalışmalarımız ve mücadelemiz artarak ve tüm derneklerimizle ülkemizin her noktasında devam edecektir. Evlatlarımızı birer kazanç kaynağı gören ve onlara hak etmedikleri şekilde davranan herkesi vicdan, sorumluluk ve de ahlak kavramlarını hatırlamaya bir kez daha davet ediyoruz. Bu tür insanlık dışı görüntüleri ve uygulamaları bizlere yaşatanlar adına kurumların zihniyetleri ve yöneticileri ile gerek insani gerekse hukuki mücadelemiz sürecektir…

 

 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Aynur DANKAZ

Zihinsel Özürlüler Federasyonu

Genel Başkanı

Devamı >>
FEDERASYON YÖNETİM KURULU
Zihinsel Özürlüler Federasyonunun 13.Olağan Genel Kurulunda seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımı:
  • Aynur Dankaz – Genel Başkan
  • H. İnci Cengiz – Genel Başkan Yrd.
  • Songül Malkoç – Genel Sekreter
  • Turgut Sonuşen – Genel Sekreter Yrd.
  • Kemal Aydın – Genel Mali Sekreter
  • Murat Yorulmaz – Teşkilatlandırma Sekreteri
  • Hayrettin Yaşar – Sosyal İşler Sekreteri
  • Hamdi Atay – Yönetim Kurulu Üyesi
  • Mustafa Enver Yılmaz – Yönetim Kurulu Üyesi
Devamı >>
FEDERASYONUMUZUN "3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ" BASIN AÇIKLAMASI
BASIN AÇIKLAMASI
        Bu yıl 3 Aralık DÜNYA ENGELLİLER gününde,  Türkiye'nin 47 il ve birçok ilçesinde aynı dili konuşarak  DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜNDE kamuoyunda farkındalık yaratmayı ve örgütsel birlikteliğini göstermeyi hedeflemiştir.
                   Ülkemizin her karış toprağında yaşayan tüm zihinsel engelli bireylerin ve onların fedakar ailelerinin sesi ve umudu olmak için yıllardır çalışmaktayız. Ancak bu çalışmalarımız ile birlikte türlü sıkıntılarımızın yanında kanun ve yönetmeliklerle önümüze çıkarılan engeller bizlerin çabalarını boşa çıkarmakta ve ümitlerimizi kırmaktadır..
       Özel eğitimde 18.05. 2012 tarihinde yürürlüğe giren Özel eğitim hizmetleri yönetmeliğinde yapılan değişiklik sonucu 4+4+4 eğitim yapılanması ile İş Eğitim Merkezleri yapısal değişiklik sonucu İş Uygulama Merkezi olmuş ve son kademe  okulu olarak 23 yaş sınırı getirilmiştir. Bu değişiklikle birlikte’' 23 yaş üstü Zihinsel Engelli Bireyler Yaygın Eğitim kapsamına alınarak Halk Eğitim Merkezlerinin açacağı kurslarla eğitimine devam edebilir’’ denmiştir. Yapılan yönetmelik değişikliğinde bir Özel Eğitimcinin ve uzman bir pedagogun yazmayacağı bu madde 23 yaş üstü İş Eğitim Merkezlerinde bulunan tüm engellilerin bir gecede eğitim dışına çıkarılmasına neden olmuştur. Hali hazırdaki Halk Eğitim Merkezlerinin mevcut yapı, yönetmelik, personel ve modül üzerinden incelendiğinde konunun vahameti anlaşılacaktır. Ayrıca Zihinsel Engelli Eğitiminde asla eğitimin değişmez bir parçası olan Beceri Eğitimi konuları bu modüllerde yer almamaktadır. Modüller incelendiğinde saat olarak 120 ile 540 arasında modüller vardır. Oysa Zihinsel Engelli eğitiminde zaman ve sabır eğitimin değişmez bir parçasıdır. Tüm bu nedenler kabul edilebilir olsa bile Halk Eğitim Merkezlerinin yeterli binaları ve personellerinin olmaması nedeni ile açılan kurslar illerde değişik okullarda ve bu okulların personellerinin uygun saatleri olan akşam saatlerinde verilmeye çalışılmaktadır. Bu değişikliğin sonucunda; koşulları uymayan 23 yaş üstü zihinsel engelli bireyler tekrar eve kapanacak ve sosyal hayattan yine tecrit edileceklerdir. Bu tecrit ailelerinde kapsadığından toplumdan soyutlanmış ciddi bir kesim oluşacaktır.
        Yine Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’nde (R.A.M) yapılan değerlendirmeler sonunda Engellilere eğitim tanılaması yapılarak bir yıl boyunca alacağı eğitim planlanmaktadır. Bir düşününki; bir engelli için hayati önem taşıyan ve gelecek hayatı boyunca eylemlerine yön verecek bu eğitim planı RAM larda yapılan bir saatlik değerlendirmeler neticesinde verilmektedir. Bir yıl sonunda zihinsel engelli bireyin eğitimden fayda alamadığını söylenerek eğitimden uzaklaştırılması da bize bildirilen sorunlar arasındadır.
       Engelli ailelerinde sürekli kaygıya ve baskıya neden olan hayata tutunmalarını güçlendiren hatta bazen hayattan vazgeçiren engelli çocuğunun BİZDEN SONRA NE OLACAK korkusunu ve gelecek kaygısını hafifletecek kalıcı çözümler bulunmalı, gündüzlü ve yatılı bakım ücretlerinin ödenme koşularındaki adaletsizliğin giderilmesi gerekmektedir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin tedavisinden yemeğine, seyahatinden eğitimine ve oyunundan bakımına kadar her şeyinin özel olduğu, olması gerektiği göz ardı edilmemelidir.
 
 
 
 
      Ayrıca zihinsel engellilere karşı işlenen türü ne olursa olsun tüm suçlarda verilecek cezaların caydırıcı ve engellileri koruyacak nitelikte olması engellilerin taraf oldukları davalarda yargı harçları ve mahkeme masraflarından muaf tutulacak düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
      2012 yılı Temmuz ayında hayata geçmesi gerekirken süresi uzatılan tüm kamu binalarının engellilere uygun hale getirilmesi için çıkarılan kanunun takipçisi olacağız.
      Engellilerin sorunları tabi ki bu güne özgü değil. Dünde vardı bu günde var. Amacımız bu sorunların yarınlarda en asgaride olması. Yapılanları teşekkürle anarken yapılması gerekenleri de söylemenin sivil toplum kurumu olma sorumluluğunun gereği olduğunu düşünüyoruz.
                 ZİHİNSEL ÖZÜRLÜLER FEDERASYONU OLARAK YUKARIDA Kİ KONULARI BU YIL GÜNDEMDE TUTMAYA VE ÇÖZÜMLER BULMAYA ÇALIŞACAĞIMIZI KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURURUZ.
Devamı >>
Engelleri birlikte aşalım
Haberler Yeni Web Sitemiz Yayın Hayatına Başlamıştır.(2008-08-17)
18-19 Haziran 2012 tarihinde Dernek Başkanlarımızla strateji belirleme,projeler hazırlama konularındaki toplantı başarıyla gerçekleştirilmiştir.(2012-06-20)
Zihinsel Özürlüler Federasyonunun 13.Olağan Genel Kurulunda seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımı:
Aynur Dankaz – Genel Başkan,H. İnci Cengiz – Genel Başkan Yrd.,Songül Malkoç – Genel Sekreter,Turgut Sonuşen – Genel Sekreter Yrd.,Kemal Aydın – Genel Mali Sekreter,Murat Yorulmaz – Teşkilatlandırma Sekreteri,Hayrettin Yaşar – Sosyal İşler Sekreteri,Hamdi Atay – Yönetim Kurulu Üyesi,Mustafa Enver Yılmaz – Yönetim Kurulu Üyesi
Site İçi Arama