Anket Web Sitemizi Beğendinizmi?
SIKCA SORULAN SORULAR


SORULAR

1. İşe Yerleştirilme Taleplerini Karşılama Yetkisi Hangi Kurumlardadır ?

2. İşe Girmek Ve Çeşitli Kurumlara Özürlü Eleman Alınıp Alınmayacağına İlişkin Bilgileri Öğrenmek İçin Hangi Yol İzlenmelidir?

3. Kamu Ve Özel Sektörde İşçi Olmak İçin Ne Yapılmalıdır?

4. Kamuda İşçi Olmak İçin Özel Şartlar Var mıdır ?

5. Sınav Duyuruları Özürlüler İdaresi Başkanlığından da Öğrenilebilir mi?

6. 4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamındaki İşyerlerinin Özürlü Çalıştırma Zorunluluğu Ne Kadardır?

7. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Tâbi Kurum Ve Kuruluşlarda İstihdam Edilmesi Gereken Özürlü Oranı Ne Kadardır?

8. Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Özürlü Memur Çalıştırma Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesinin Takip Ve Denetiminden Sorumlu Ve Yetkili Kurum Hangisidir?

9. Kamu Ve Özel Sektör İşverenlerinin Özürlü İşçi Çalıştırma Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesinin Takip Ve Denetiminden Sorumlu Ve Yetkili Kurum Hangisidir?

10. Özürlü İşçi Veya Memur Çalıştırmamanın İşverene Getirdiği Bir Müeyyide Var mıdır?

11. Özürlü İstihdam Etme Sorumluluğunu Yerine Getirmeyen İşverenlerden Toplanan Ceza Paraları Hangi Amaçlar İçin Kullanılmaktadır?

12. İşyerlerinde Özürlülere Yönelik Ne Tür Düzenlemeler Yapılmaktadır?

13. Özelleştirilen Veya Özelleştirilme Kapsamına Alınan Kamu Kuruluşlarında Çalışan Özürlülerin Yasal Hakları Nelerdir?

14. Özürlülere Yönelik Meslekî Eğitim Faaliyetlerini Hangi Kurum/Kuruluşlar Yürütmektedir?

15. Özürlülere Yönelik Meslek Edindirme Kurslarını Hangi Kurum/Kuruluşlar Düzenlemektedir?

16. 5378 sayılı Özürlüler Yasası Özürlülerin Meslekî Rehabilitasyonu İle İlgili Ne Öngörmektedir ?

17. 5378 Sayılı Özürlüler Yasasında İstihdamla İlgili Nasıl Bir Yenilik Vardır ?

18. Bakım Gereksinimi Olan Özürlü Yakını Bulunan Memurların Tayininde Kolaylık Sağlanmakta mıdır?

19. Özürlülerin Tayin ve Nakillerinde Başka Özel Hükümler Var mıdır?

21. Özürlü Erken Emeklilik veya Malülen Emeklilik İçin Nereye Müracaat Etmelidir ?

22. Özürlü Memurlar İsteğe Bağlı Erken Emekli Olabilirler mi?

23. Özürlü Memurlar Malülen Emekli Olabilirler mi?

24. İşçi Olarak Çalışanlarda Malüliyet Nedir ? Kimler Malülen Emekli Olabilir? Nereye Müracaat Etmelidir?

25. Özürlü İşçi Statüsünde Çalışanların Erken Emeklilikten Yararlanma Şartları Nelerdir?

26. Serbest Meslek Erbabı Olarak Çalışanlar Hangi Koşullarda Malûl Sayılmaktadır?

27. Serbest Meslek Erbabı Olarak Çalışanların Malûlen Emeklilikten Yararlanma Şartları Nelerdir?

28. Emekli Sandığına Tabi Olanların Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişiler Sağlık Yardımından Nasıl Yararlanır ?

29. Çalışanların Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişiler Sağlık Yardımından Nasıl Yararlanır ?

30. Bağ-Kur'a Tabi Olanların Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişiler Sağlık Yardımından Nasıl Yararlanır ?

31. Bağ-Kur dan Nasıl Sağlık Karnesi Alınabilir ?

32. Sosyal Sigortalar Kurumuna Tabi Çalışanların Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişiler Sağlık Yardımından Nasıl Yararlanır ?

33. Tedavi Giderlerini Kendi İmkânları İle Karşılayamayan Ve Sosyal Güvenlik Kapsamında Bulunmayan Özürlü Vatandaşların Tedavi Giderleri Nasıl Karşılanmaktadır?

34. Sakatlık Aylığından Nasıl Yararlanılır ?

35. Aylık Bağlanmasında İzlenen Yol ve Diğer Hususlar Nelerdir?

36. Muhtaç Aylığı Nedir ?

37. Sosyal Güvenlik Kurumunca Karşılanmayan Ortopedik ve Diğer Yardımcı Araç ve Gereçler Nasıl Alınabilir?

38. Sosyal Güvencesi Olmayanlar Ayni ve Nakdi Yardım, Ortopedik ve Diğer Yardımcı Araç ve Gereçleri Nasıl Alabilir ?

39. Gelir Vergisinden “Sakatlık İndirimi”nden Kimler Yararlanabilmektedir?

40. Kamu Sektöründe Ve Özel Sektörde Çalışan Özürlülerin Gelir Vergisinde Sakatlık İndiriminden Yararlanabilmeleri İçin Yapacakları İşlemler Nelerdir?

41. Gelir Vergisinde “Sakatlık İndirimi”nden Yararlanmak İsteyenlerin Hangi Belgeleri Hazırlamaları Gerekmektedir?

42. Tekerlekli Sandalyenin Bedeli Ne Kadardır ?

43. Tekerlekli Sandalyenin Bedelini Kim Öder?

44. İşitme Cihazının Bedeli Ne Kadardır ?

45. İşitme Cihazının Bedelini Kim Öder?

46. Hasta Alt Bezinin Bedeli Ödeniyor mu?

47. Hasta Alt Bezinin Bedeli Kim Öder?

48. Bakıma Gereksinimi Olanlara Devletin Sunduğu Bir Hizmet Varmıdır?

49. Ayni Nakdi Yardım (Yiyecek, Giyecek, Para Yardımı) Yapılmakta mıdır?

50. Yurtdışından Gümrük Vergisi Muafiyetinden Yararlanarak Taşıt Alınması

51. Yurtiçinden Özel Tüketim Vergisinden (ÖTV) Yararlanarak Taşıt Alınması Nasıldır ?

52. Motorlu Taşıtlar Vergisinden İstisna Nasıldır?

53. Malül Ve Engellilere Ait Taşıtların Trafik İşlemleri Nasıl Yapılmaktadır?

54. Taşıtlarda Katma Değer Vergisi Ne Kadardır?

55. H Sınıfı Sürücü Belgesi Nedir ve Nasıl Alınır ?

56. Tek Gözü Olanlar (Monoküler) Sürücü Belgesi Alabilir mi?

57. Malûl Ve Sakatlar Tarafından Gümrük Vergisinden Muafen İthal Edilecek Başka Eşya Var Mıdır?

58. Fiziksel Çevrenin Özürlülerin Ulaşabilirliğine Uygun Düzenlenmesi Nasıl Sağlanacak ?

59. Oturulan Konutta Özüre Uygun Düzenlemeler Yaptırılabilir mi?

60. Oy Kullanmada Özürlüler İçin Özel Bir Düzenleme Var mıdır ?

61. Özürlüler İçin Ayrılmış Park Yerlerinin İşgalini Önlemeye Yönelik Bir Düzenleme Var mıdır?

62. Özürlünün Sahip Olduğu Konutta Vergi Muafiyeti Var mıdır?

63. Özürlülerin Spor Yapmalarını Kolaylaştırıcı Tedbirler Var Mıdır?

64. Medyada Özürlülerin Şiddet Ve Ayrımcılığa Tabi Tutulmamasını Önlemeye İlişkin Koruyucu Tedbirler Var Mıdır?

65. Belediyeler Bünyesinde Özürlü Hizmet Birimi Oluşturulmasına İlişkin Yasal Bir Dayanak Mevcut Mudur?

66. Özürlülere Ayrımcılık Uygulanmamasına İlişkin Yasal Bir Düzenleme Mevcut mudur?

67. Noterlik İşlemlerinde Özürlülerin Korunmasına Yönelik Uygulama Var mıdır?

68. Özürlü Bireyin Eğitim Hakları Nelerdir ?

69. Özel Eğitim Hizmetlerinin Yasal Dayanağı Nedir ?

70. Özel Özel Eğitim Merkezlerinden Hizmet Almak İçin Nereye Başvurmak Gereklidir ?

71. Eğitsel Değerlendirme Ve Tanımlama Nedir?

72. Eğitsel Değerlendirme Ve Tanımlama İçin Gerekli Belgeler Nelerdir ?

73. Özel Eğitim Ücretlerinin Ödemesi Hangi Kurum Tarafından Yapılmaktadır ?

74. Özel Eğitim Ücretlerinin Ödemesi Nasıl Yapılmaktadır ?

75. Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Hizmetlerinde Ailenin Görevi, Sorumlulukları Ve İşlevi Nedir ?

76. Özürlü Bireyin Ailesine Yönelik Eğitim Hizmetleri Nasıl Verilmektedir?

77. Kaynaştırma Programında Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Sınav Yoluyla Değerlendirmeleri Nasıl Yapılır ?

78. Kaynaştırma Programında İşitme Yetersizliği Olan Çocuklara Uygulanan Muafiyetler Nelerdir ?

79. Kaynaştırma Programında Devam Eden Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilerin Başarı Durumları Nasıl Değerlendirilir ?

80. Otistik Öğrenciler İle Duygusal Ve Davranış Bozukluğu Olan Öğrencilerin Başarıları Nasıl Değerlendirilir ?

81. Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Öğrencilerin Başarıları Nasıl Değerlendirilir ?

82. Kas Ve Sinir Sistemi Bozukluğu Olan Öğrencilerin Eğitimi Nasıldır?

83. Üniversite Sınavına Giren Özürlü Öğrenciler İçin Ne Tür Kolaylıklar Sağlanmaktadır?

84. Özürlü Üniversite Öğrencilerine Sağlanan Kolaylıklar Nelerdir ?

85. Türk Hava Yolları Tarafından Özürlülere İndirim Nasıl Uygulanmaktadır?.

86.Şehirler Arası Yolcu Taşımacılığı Yapan Otobüslerde Özürlülere İndirim Nasıl Uygulanmaktadır?

87. TC Devlet Demir Yolları Tarafından Özürlülere İndirim Nasıl Uygulanmaktadır?

88. Türkiye Denizcilik İşletmesi Tarafından Özürlülere İndirim Nasıl Uygulanmaktadır?

89. İstanbul Deniz Otobüsü AŞ. Tarafından Özürlülere İndirim Nasıl Uygulanmaktadır?

90. Müze Ve Örenyeri Girişlerinde Özürlülere Uygulanan Ücret Nasıldır?

91. Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Koruma Alanları ve Tabiat Anıtları Girişinde Uygulanan Ücret Nasıldır?

92. GSM Şebekelerinde (Cep Telefonlarında) Uygulanan Ücret Nasıldır?

93.Toplutaşıma(Belediye Otobüsü-Metro vb.) ve Su Bedelinde Uygulanan Ücret Nasıldır?

94. Türkiye hangi alanlarda AB fonlarından faydalanmaktadır?

95. Ülkemizin faydalandığı Avrupa Birliği Programları hangileridir?

96. Türkiye 2007 yılı ve sonrasında hangi AB fonlarından faydalanacaktır?

97.Programlar ve mali yardımlar hakkında daha detaylı nerelere başvurabilirim?

98. Özürlü kimlik kartımı kaybettim ne yapmalıyım?

99. Özürlü kimliğim kırıldı (zayi) oldu nasıl çıkartabilirim?

100. İstanbul'da ikamet etmekteyim eşim için refakatçi kartı çıkartmak istiyorum nereye başvurabilirim?

101. Özürlü kimlik kartı nasıl çıkartılır nereye başvurulabilir?

102. Daha önceden özürlü kimlik kartı sahibiyim. Özürlü olduğumu nüfus cüzdanıma işletmek istiyorum, nasıl ve nereye başvurabilirim?

103. Özürlü olduğumdan dolayı, özür oranımı ve özür bilgimin nüfus cüzdanında yer almasını istemiyorum, sosyal haklardan nasıl yararlanacağım?

104. Başkanlığınızdan daha önce kimlik kartı aldım ancak; özür oranım arttığından yeniden özürlü kimlik kartı düzenlenmesini istiyorum?

105. Özür bilgimi nüfus cüzdanıma işlettim; ancak bazı haklardan yararlanamıyorum?

106. Evlendiğimden dolayı soyadım ve nüfus bilgilerim değişti. Yeni soyadıma göre özürlü kimlik kartımı değiştirmek istiyorum.

107. “Özel Eğitime Gereksinim Duyan Öğrencilerin Okullara Erişiminin Sağlanması için Ücretsiz Taşınması Projesi” nedir? Proje kapsamında hangi öğrencilerin ücretsiz taşınması gerçekleştirilmektedir.

108. Bakım hizmetlerinden kimler yararlanabilir ve bu hizmetlerden yararlanmak isteyen kişiler nereye başvuru yapmalıdır.
 • •  KURUMSAL
 • •  FAALİYETLERİMİZ
 • •  MEVZUAT
 • •  FOTOĞRAFLAR
 • •  SIKCA SORULAN SORULAR
 • •  FAYDALI LİNKLER
 • •  HESAP NUMARALARIMIZ
 • •  25. YIL KUTLAMA YEMEĞİ RESİMLERİ
 • •  GRUNDTVİG PROJESİ İTALYA
 • •  GRUNDTVİG PROJESİ ALMANYA
 • •  19.AYVALIK ÖZÜRLÜLER ŞENLİĞİ RESİMLERİ
 • •  3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ ANITKABİR PROGRAMI
 • •  2012 DAYANIŞMA YEMEĞİMİZ
 • • 
 • HABERLER
  Acımak sizin susmaksa bizim suçumuz
  Haberler Yeni Web Sitemiz Yayın Hayatına Başlamıştır.(2008-08-17)
  18-19 Haziran 2012 tarihinde Dernek Başkanlarımızla strateji belirleme,projeler hazırlama konularındaki toplantı başarıyla gerçekleştirilmiştir.(2012-06-20)
  Zihinsel Özürlüler Federasyonunun 13.Olağan Genel Kurulunda seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımı:
  Aynur Dankaz – Genel Başkan,H. İnci Cengiz – Genel Başkan Yrd.,Songül Malkoç – Genel Sekreter,Turgut Sonuşen – Genel Sekreter Yrd.,Kemal Aydın – Genel Mali Sekreter,Murat Yorulmaz – Teşkilatlandırma Sekreteri,Hayrettin Yaşar – Sosyal İşler Sekreteri,Hamdi Atay – Yönetim Kurulu Üyesi,Mustafa Enver Yılmaz – Yönetim Kurulu Üyesi
  Federasyon olarak Damar Okuma Kimlik Doğrulama Sistemi ne HAYIR diyoruz!!!
  Site İçi Arama